היתר מכירה
ויטמין B9

חציל חממה

+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-C-K וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9-C-K וסידן
+ -
יבול נוכרי
ויטמינים B9-C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמין C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9-C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-B9-C
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-C
+ -
היתר מכירה
ויטמין C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמין C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-B9-C
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-B9 וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים A-B9 וסידן
+ -
יבול נוכרי
ויטמינים C וסידן
2 ב-15 ש"ח
+ -
היתר מכירה
ויטמין C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמין C וסידן
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9-C וסידן
+ -
היתר מכירה
+ -
היתר מכירה
ויטמין B9
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9-C
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9-C
+ -
היתר מכירה
ויטמינים B9-C
+ -